જાણો તમારી જન્મ તારીખ પરથી કે તમારા પર ક્યાં ઇષ્ટદેવની કૃપા છે અને કોણ ઈષ્ટદેવ તમને કરશે સહાય

જાણો તમારી જન્મ તારીખ પરથી કે તમારા પર ક્યાં ઇષ્ટદેવની કૃપા છે અને કોણ ઈષ્ટદેવ તમને કરશે સહાય

જો તમે તમારા જન્મના સમય અને આ તારીખનુ એક જ્યોતિષશાસ્ત્રમા આમ તો અનેરૂં મહત્વ એ હોય છે. અને આ જન્મના સમય પરથી તમને જ એક કુંડળી બને છે અને તેના પરથી જ તેના આ ભવિષ્ય અંગે એક ફળકથન એ કરવામાં આવે છે.

અને આ જાતક માટે તો કયો ગ્રહ શુભ છે અને કયો ગ્રહ અશુભ ફળ આપનાર એ સાબિત થશે તે તમામ જાણકારી તમને તેના પરથી મળે છે. અને આ તમારી કુંડળી પર આ જન્મ તારીખ ખુબ જ આમ તો અસર કરે છે. અને સમય અને જન્મ તારીખથી આ તમારૂ એક આવનારૂ ભવિષ્ય એ કેવું રહેશે તે તમારે જાણી શકાય છે.

અને આ સમયની સાથે તમામ જાતક માટે આ તેના એક જન્મની તારીખ એ પણ આમ તો મહત્વની હોય છે. અને આ તારીખના આધારે એક જાણી શકાય છે જો કે જાત કે આ કયા ઈષ્ટદેવની તેને પૂજા કરવી જોઈએ. અને આ રીતે તમે કરેલી આ પૂજાથી તમને એક શુભફળની પ્રાપ્તિ એ ઝડપથી થાય છે.

તો હવે તમે જાણો કે તમારી જન્મ તારીખ પરથી તમને આ ક્યા દેવી દેવતાની કરશો તમે પૂજા

જો આપણે આ જન્મ તારીખ ૧,૧૦,૧૯ કે ૨૮ હોય તો આ જાત કે ભગવાન સૂર્ય દેવની પૂજા એ કરવી જોઇએ.

૨,૧૧,૨૦ કે ૨૯ જન્મ તારીખ હોય તો આવા જાતકો એ ભગવાન શંકર ભગવાનની પૂજા કરવી જોઇએ.

જો જન્મ તારીખ તમારી ૩,૧૨,૨૧ કે ૩૦ હોય તો તમારે આ જાતકો એ ગણપતિજીની પૂજા અને અર્ચના એ વિશેષ ફળ આપે છે.

૪,૧૩,૨૨ કે ૩૧ તારીખે જો જન્મ થયો હોય તો તેવા તમામ જાતકે પણ આ સૂર્ય દેવની જ પૂજા કરવી જોઇએ.

૫,૧૪ કે ૨૩ તારીખે જન્મ હોય તો તમારે ભગવાન વિષ્ણુની પૂજા કરવી એ તમારા માટે હિતાવહ રહેશે.

જો તમારી જન્મ તારીખ ૬,૧૫ કે ૨૪ હોય તો તમારે માતા લક્ષ્મીજીની પૂજા કરવી જોઇએ.

૭,૧૬ કે ૨૫ ૭,૧૬ કે ૨૫ તારીખે જન્મેલા તમામ લોકોએ ભગવાન શિવ અને પાર્વતીનુ પૂજન એ કરવું જોઇએ.

૮,૧૭ કે ૨૬ તારીખ હોય તો આ શનિ મહારાજ અને ભગવન શિવ કાળભૈરવની પૂજા કરવી જોઇએ.

અને જો તમારી જન્મ તારીખ ૯,૧૮ કે ૧૭ માંથી કોઇ એક હોય તો તમારે ભગવાન હનુમાનજીની પૂજા કરવી જોઇએ.

admin