પર્સ માં ભૂલથી પણ ન રાખો આ વસ્તુ, જો આ વસ્તુ રાખી તો સમજો ગરીબી ઘર કરી જશે….

પર્સ માં ભૂલથી પણ ન રાખો આ વસ્તુ, જો આ વસ્તુ રાખી તો સમજો ગરીબી ઘર કરી જશે….

દરેક પાસે ચોક્કસપણે પર્સ હોય છે અને પર્સમાં પૈસા રાખવામાં આવે છે. જો કે, ઘણા લોકો પૈસા સાથે પર્સ અથવા વોલેટમાં કેટલીક ચીજો મૂકી દે છે, જેને શુભ માનવામાં આવતું નથી, અને જીવનમાં પૈસાની આવક આ વસ્તુઓ પર્સમાં હોવાથી સંપૂર્ણપણે બંધ થઈ જાય છે. તેથી, જો નીચે જણાવેલ વસ્તુઓ વારંવાર તમારા પર્સમાં રહે છે, તો તમારે આ વસ્તુઓ તરત જ તમારા પર્સમાં રાખવી બંધ કરી દેવી જોઈએ.

તમારા પર્સમાં ભૂલથી પણ ન રાખો આ વસ્તુ –

મૃત વ્યક્તિનો ફોટો

માનવામાં આવે છે કે પર્સમાં લક્ષ્મી માતાનો વાસ છે. તેથી પર્સની અંદર ક્યારેય કોઈ મૃત વ્યક્તિની તસવીર ન લગાવો. એવું માનવામાં આવે છે કે મૃત વ્યક્તિને પર્સમાં મૂકીને પૈસા ઉમેરવામાં સમસ્યા છે, અને પર્સમાં પૈસા લાંબા સમય સુધી ટકતા નથી. તો જો તમે પણ તમારા પર્સની અંદર કોઈ મૃત વ્યક્તિની તસવીર રાખો તો આમ કરવાનું બંધ કરો.

બિલ

મોટે ભાગે, ઘણા લોકો માલની ખરીદી કર્યા પછી તેમના પર્સમાં જે બિલ મેળવે છે તે રાખે છે. જે ખોટું છે. ખરેખર, પર્સમાં જૂના બીલો રાખવું શુભ માનવામાં આવતું નથી અને બટવો પર્સમાં રાખવાથી પૈસા પર્સમાં રાખવામાં આવતા નથી. વાસ્તુ શાસ્ત્ર જણાવે છે કે હંમેશાં એવા લોકોના જીવનમાં ખર્ચ કરવામાં આવે છે જેમના પર્સમાં ઘણીવાર જુના બીલ હોય છે. તેથી, લાંબા સમય સુધી કોઈ બિલ પર્સમાં રાખવું જોઈએ નહીં.

વધુ સિક્કા

પર્સમાં વધારે સિક્કા ન રાખશો. નોટ પર્સમાં રાખવી શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે. તેથી, સિક્કાઓને બદલે તમારા પર્સમાં એક નોંધ રાખો અને તમારા પર્સને ક્યારેય ખાલી ન રાખો.

દેવતાની તસ્વીર

પર્સમાં ફક્ત પૈસા રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. જો કે, ઘણા લોકો તેમના પર્સની અંદર પ્રેસિડિંગ દેવતાની તસવીર પણ રાખે છે. લોકોને લાગે છે કે ભગવાનનો ફોટો રાખીને તેમનો પર્સ હંમેશા પૈસાથી ભરેલું રહેશે. જે ખોટી વિચારસરણી છે. કારણ કે વાસ્તુ શાસ્ત્ર કહે છે કે પર્સમાં કોઈ પણ દેવ-દેવીની તસવીર રાખવી યોગ્ય નથી. યંત્ર તેમની સાથે દેવતાઓના ચિત્રને બદલે પર્સમાં જોડીને રાખવું ફાયદાકારક છે.

બિનજરૂરી કાગળ

પર્સમાં પર્સ કાગળ સાથે પૈસા પણ ટકતા નથી અને પર્સ હંમેશાં ખાલી રહે છે. તેથી તમારા પર્સમાં કોઈપણ પ્રકારના ફ્રૂટ પેપર ન રાખશો.

ફાટેલી નોંધ

પર્સમાં ફાટેલી નોટ અથવા પહેરેલી નોટ રાખવી પણ યોગ્ય નથી અને પર્સમાં ફાટેલી નોટને કારણે લક્ષ્મી મા પર્સમાં નથી રહેતા. તેથી તમારે હંમેશાં તમારા પર્સમાં નવી અને સારી નોંધો રાખવી જોઈએ અને બેંક દ્વારા બદલાઈ ગયેલી નોટો મેળવી લેવી જોઈએ.

ધાતુ ની વસ્તુ

પર્સમાં લોખંડની ધાતુ અથવા તીક્ષ્ણ વસ્તુને ભૂલશો નહીં. કારણ કે આ પ્રકારની વસ્તુઓ નકારાત્મક ઉર્જા સાથે સંકળાયેલી હોય છે અને આ વસ્તુઓ પર્સમાં રાખવાથી સંપત્તિમાં પણ વધારો થતો નથી.

admin