आपल्या तळहातावर पण असतील असे निशाण…तर आपण खूप भाग्यवान आहात… लक्ष्मी मातेची कृपा तुमच्यावर सदैव असणार आहे

आपल्या तळहातावर पण असतील असे निशाण…तर आपण खूप भाग्यवान आहात… लक्ष्मी मातेची कृपा तुमच्यावर सदैव असणार आहे

हस्तरेखा शास्त्र असे तंत्र आहे ज्याच्या सहाय्याने एखाद्याला त्याच्या तळहातावरील असलेल्या निशाणावरून व चिन्हांन वरून त्या व्यक्तीबद्दल माहिती मिळू शकते. वास्तविक, आपल्या तळहातावर अशा अनेक खुणा आणि चिन्हे आहेत जी भाग्यवान असल्याचे दर्शवितात.

तळहातावरील या खुणा आपल्या आयुष्यावर परिणाम करतात. जीवनाची स्थिती आणि दिशा यांचा अंदाज सहजपणे केला जाऊ शकतो. आज आम्ही तुम्हाला तळहातावर असलेल्या काही शुभ गुणांची माहिती देणार आहोत. जर आपल्या तळहातावर अशी खूण असेल तर आपण खूप भाग्यवान आहात आणि तुमचे जीवन सर्व सुखसोयींनी भरलेले असेल.

 शनि पर्वत:-

शनी पर्वत तळहातावर त्रिकोणासारखे दिसते. जर एखाद्या व्यक्तीच्या तळहातावर शनि पर्वत असेल तर ती व्यक्ती खूप भाग्यवान मानली जाते. आयुष्यात त्याच्याकडे कधीही पैशाची कमतरता नसते. अशा लोकांवर देवी लक्ष्मीची कृपा कायम असते. या लोकांना देखील खूप आदर मिळतो.

गुरु पर्वत:-

जर आपल्या तळहातावरील कोणतीही रेखा गुरु पर्वताकडे पोहोचली असेल तर याचा अर्थ असा होतो की तुम्हाला तुमच्या आयुष्यातील सर्व सुखसोयी मिळतील.

 गुरु पर्वतावर असलेली खूण:-

हस्तरेखाशास्त्रानुसार जर एखाद्या व्यक्तीच्या तळहातावरील गुरूच्या पर्वतावर चौरस खूण असेल तर असे लोक भाग्यवान असल्याचे सिद्ध होते आणि त्यांना खूप साऱ्या संपत्तीचा लाभ मिळण्याची शक्यता असते.

चंद्र पर्वत:-

जर तळहातावरील चंद्र पर्वतवरील रेखा शनी पर्वताला भेटत असेल तर अशा लोकांना पैशाचा फा-यदा होतो. अशा व्यक्ती संपत्ती जमा करण्यात यशस्वी होतात.

मस्तिष्क रेखा:-

जा लोकांच्या तळहातावरून मस्तिष्क रेखा शनि पर्वतात सामील होत असेल, तर अशा लोकांना वयाच्या ३५ वर्षा नंतर विशेष यश मिळण्याची शक्यता जास्त आहे.

अनामिका और मध्यमा:-

ज्या लोकांच्या अनामिका आणि मध्यमा बोटावर चौरस चिन्ह आहे असे लोक नंतर खूप भाग्यवान सिद्ध होतात आणि त्यांना आयुष्यात पैशाची कमतरता भासत नाही. अशा लोकांना अचानक संपत्तीचा लाभ होण्याची शक्यता असते.

सूर्य पर्वत:-

जर सूर्य पर्वत, ह्रदय रेखा आणि भाग्य रेखा एखाद्या व्यक्तीच्या तळहातावर त्रिकोणासारखा आकार घेत असेल तर यामुळे अचानक पैसे मिळण्याची शक्यता असते.

जीवन रेखा

ज्या लोकांची जीवनरेखा संपते तिथे वर्गाची खूण असेल तर अशा लोकांना त्यांच्या आयुष्यात मोठे यश मिळते.

तर्जनी आणि कनिष्ठिका:-

हस्तरेखाशास्त्रानुसार जर एखाद्या व्यक्तीची तर्जनी व कनिष्ठिका बोट समान असेल तर अशी व्यक्ती खूप  भाग्यवान सिद्ध होते.

मणिबंध:-

हस्तरेखाशास्त्रानुसार, जर एखादी व्यक्तीची रेखा मणिबंधपासून सुरू होत असेल आणि ही रेखा थेट सर्वात लहान बोटापर्यंत पोहोचत असेल तर आपल्याला खूप फा-यदे होणार आहेत. आपल्या आयुष्यात कोणत्याच गोष्टीची कमतरता नसेल.

omkar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *